Wednesday, November 21, 2018

Flu Burung: Penyakit yang Disebabkan Oleh Virus HPAI

Penyakit Flu burung (Avian Influenza) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HPAI (highly pathogenic avian influenza virus) yang pada awalnya hanya dapat menyerang unggas....